KLD là gì? Ý nghĩa của từ kld - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

KLD là gì? Ý nghĩa của từ kld

KLD là gì ?

KLD là “Kilo liters per day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KLD

KLD có nghĩa “Kilo liters per day”, dịch sang tiếng Việt là “Kilo lít mỗi ngày”.

KLD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KLD là “Kilo liters per day”.

Một số kiểu KLD viết tắt khác:
+ Kongres Liberalno-Demokratyczny.
+ Kernel Loadable : Hạt nhân có thể tải.
+ Knowledge Leadership Division: Bộ phận Lãnh đạo Tri thức.

Post Top Ad