GRN là gì? Ý nghĩa của từ grn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

GRN là gì? Ý nghĩa của từ grn

GRN là gì ?

GRN là “Gene Regulatory Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRN

GRN có nghĩa “Gene Regulatory Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới điều tiết gen”.

GRN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRN là “Gene Regulatory Network”.

Một số kiểu GRN viết tắt khác:
+ Government Radio Network: Mạng lưới phát thanh chính phủ.
+ Genetic Regulatory Network: Mạng lưới điều tiết di truyền.
+ Grenada : Grenada.
+ Guardia Restauradora Nacionalista.
+ Global Recordings Network: Mạng ghi âm toàn cầu.
+ Government of National Recognition: Chính phủ công nhận quốc gia.
+ Geriatric Resource Nurse: Y tá tài nguyên lão khoa.
+ Global Refugee-Led Network: Mạng lưới người tị nạn toàn cầu.
+ Global Resource Network: Mạng lưới tài nguyên toàn cầu.

Post Top Ad