DED là gì? Ý nghĩa của từ ded - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

DED là gì? Ý nghĩa của từ ded

DED là gì ?

DED là “Directed Energy Deposition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DED

DED có nghĩa “Directed Energy Deposition”, dịch sang tiếng Việt là “Định hướng năng lượng lắng đọng”.

DED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DED là “Directed Energy Deposition”.

Một số kiểu DED viết tắt khác:
+ Department of Economic Development: Vụ Phát triển Kinh tế.
+ Death-effector domain: Miền tử thần.
+ Dutch Elm Disease: Bệnh Elm Hà Lan.
+ Deferred Enforced Departure: Trì Hoãn Bắt Buộc Khởi Hành.
+ Detailed Engineering Design: Thiết kế kỹ thuật chi tiết.
+ Dravidian Etymological Dictionary: Từ điển Từ nguyên Dravidian.
+ Dry Eye Disease: Bệnh khô mắt.
+ District Electoral Division: Ban bầu cử cấp huyện.
+ Disability Equality Duty: Nhiệm vụ bình đẳng cho người khuyết tật.
+ Disjunctive Embedded Dependencies: Phụ thuộc nhúng riêng biệt.
+ Detailed Equipment Decontamination: Khử nhiễm thiết bị chi tiết.
+ Division of Economic Develop: Phòng Kinh tế Phát triển.
+ Detail Engineering Design: Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết.
+ Dead End Derby: Trận đấu chết chóc.
+ Depression Executive Dysfunction: Rối loạn chức năng điều hành trầm cảm.

Post Top Ad