SHS là gì? Ý nghĩa của từ shs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

SHS là gì? Ý nghĩa của từ shs

SHS là gì ?

SHS là “Sensible Heat Storage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHS

SHS có nghĩa “Sensible Heat Storage”, dịch sang tiếng Việt là “Lưu trữ nhiệt hợp lý”.

SHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHS là “Sensible Heat Storage”.

Một số kiểu SHS viết tắt khác:
+ Secure Hash Standard: Tiêu chuẩn băm an toàn.
+ Scarsdale High School: Trường trung học Scarsdale.
+ Savanna High School: Trường trung học Savanna.
+ Stevenson High School: Trường trung học Stevenson.
+ Self-propagating high-temperature synthesis: Tổng hợp nhiệt độ cao tự lan truyền.
+ Selective Heat Sintering: Thiêu kết nhiệt chọn lọc.
+ Superior High School: Trường Trung Học Thượng Hạng.
+ Suboptimal Health Status: Tình trạng sức khỏe dưới mức tối ưu.
+ School-Home Support: Hỗ trợ Trường học-Gia đình.
+ Senior High School: Trung học phổ thông.
+ Strangers Helping Strangers: Người lạ Giúp đỡ Người lạ.
+ Stuttgart High School: Trường trung học Stuttgart.
+ Sample Household Surveys: Khảo sát hộ gia đình mẫu.
+ Subjective Happiness Scale: Thang đo hạnh phúc chủ quan.
+ Student Health Center: Trung tâm Y tế Sinh viên.
+ Specialist Homelessness Services: Dịch vụ đặc biệt cho người vô gia cư.
+ Skyline High School: Trường trung học Skyline.
+ Socialist History Society: Xã hội lịch sử xã hội.
+ Simsbury High School: Trường trung học Simsbury.
+ Scheveningen Holland Sport: Thể thao Scheveningen Hà Lan.
+ Standard Highway Signs: Dấu hiệu đường cao tốc tiêu chuẩn.
+ Southern Health Systems: Hệ thống y tế phía Nam.
+ Sharon High School: Trường trung học Sharon.
+ Specialist Homelessness Service: Dịch vụ đặc biệt cho người vô gia cư.
+ Syosset High School: Trường trung học Syosset.
+ Super hydrophobic surfaces: Bề mặt siêu kỵ nước.
+ Self-Handicapping Scale: Thang Điểm Tự Chấp.
+ Snohomish High School: Trường trung học Snohomish.
+ Solar Home Systems: Hệ thống nhà năng lượng mặt trời.
+ Secondhand smoke: Hút thuốc thụ động.
+ Sensory Hypersensitivity Scale: Thang đo độ mẫn cảm giác quan.
+ Springfield High School: Trường trung học Springfield.
+ Somerville High School: Trường trung học Somerville.
+ Second-hand smoking: Hút thuốc thụ động.
+ Stroud High School: Trường trung học Stroud.
+ Stephenson High School: Trường trung học Stephenson.
+ Springhill High School: Trường trung học Springhill.
+ Sisters High School: Trường trung học chị em.
+ Specialist Health Service: Dịch vụ Y tế Chuyên khoa.
+ Selma High School: Trường trung học Selma.
+ Sanderson High School: Trường trung học Sanderson.
+ Solar Home System: Hệ thống nhà năng lượng mặt trời.
+ Sandusky High School: Trường trung học Sandusky.
+ Success High School: Trường THPT Thành Công.
+ Sisseton High School: Trường trung học Sisseton.
+ Siemens Health Services: Dịch vụ Y tế của Siemens.
+ Swisscom Hospitality Services: Dịch vụ khách sạn Swisscom.
+ Selwyn House School: Trường nhà Selwyn.
+ Science and Humanities Scholars: Học giả Khoa học và Nhân văn.
+ Springville High School: Trường trung học Springville.
+ Spalding High School: Trường trung học Spalding.
+ Smart Hydrogen Station: Trạm hydro thông minh.
+ Sheffield High School: Trường trung học Sheffield.
+ Senior High Schools: Trường trung học phổ thông.
+ Stoughton High School: Trường trung học Stoughton.
+ Sealy High School: Trường trung học Sealy.
+ Southside High School: Trường trung học Southside.
+ Strong High School: Trường trung học mạnh mẽ.
+ Society for Health Systems: Hiệp hội Hệ thống Y tế.
+ Sandia High School: Trường trung học Sandia.
+ School of Health Sciences: Trường Khoa học Sức khỏe.
+ Staples Historical Society: Xã hội lịch sử Staples.
+ Swiss Heritage Society: Hiệp hội Di sản Thụy Sĩ.
+ Salesian High School: Trường trung học Salêdiêng.
+ Sycamore High School: Trường trung học Sycamore.
+ Science High School: Trường trung học khoa học.
+ Students Helping Students: Sinh viên Giúp đỡ Sinh viên.
+ State High School: Trường trung học bang.
+ Saraland High School: Trường trung học Saraland.
+ Sentara Health System: Hệ thống y tế Sentara.
+ Student Housing Section: Khu nhà ở sinh viên.
+ Starkville High School: Trường trung học Starkville.
+ Streator High School: Trường trung học Streator.
+ Social and Human Sciences: Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ State Historic Sites: Địa điểm Lịch sử Tiểu bang.
+ Stockdale High School: Trường trung học Stockdale.
+ Shelton High School: Trường trung học Shelton.
+ State High Schools: Trường trung học bang.
+ Southwest High School: Trường THPT Tây Nam.
+ Smackover High School: Trường trung học Smackover.
+ Sliema Historic Society: Hội lịch sử Sliema.
+ Sullivan Higdon & Sink: Sullivan Higdon & Chìm.
+ Small Homes Service: Dịch vụ Ngôi nhà nhỏ.
+ Salida High School: Trường trung học Salida.
+ Sutherland High School: Trường trung học Sutherland.
+ Sacred Heart School: Trường Thánh Tâm.
+ Spanish Honors Society: Hiệp hội danh dự Tây Ban Nha.
+ Stow High School: Trường trung học Stow.
+ Spanish Honor Society: Hiệp hội danh dự Tây Ban Nha.
+ Sliema Heritage Society: Hiệp hội Di sản Sliema.
+ Searcy High School: Trường trung học Searcy.
+ Southwind High School: Trường trung học Southwind.
+ Safford High School: Trường trung học Safford.
+ Shepparton High School: Trường trung học Shepparton.
+ Scottish History Society: Hội Lịch sử Scotland.
+ Silverado High School: Trường trung học Silverado.

Post Top Ad