ATPL là gì? Ý nghĩa của từ atpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

ATPL là gì? Ý nghĩa của từ atpl

ATPL là gì ?

ATPL là “Airline Transport Pilot Licence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATPL

ATPL có nghĩa “Airline Transport Pilot Licence”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép thí điểm vận tải hàng không”.

ATPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATPL là “Airline Transport Pilot Licence”.

Post Top Ad