TPN là gì? Ý nghĩa của từ tpn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

TPN là gì? Ý nghĩa của từ tpn

TPN là gì ?

TPN là “Total Parenteral Nutrition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TPN

TPN có nghĩa “Total Parenteral Nutrition”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch”.

TPN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPN là “Total Parenteral Nutrition”.

Một số kiểu TPN viết tắt khác:
+ Timor Putra Nasional.
+ Transatlantic Policy Network: Mạng chính sách xuyên Đại Tây Dương.
+ Tasmanian Polar Network: Mạng cực Tasmania.
+ The People’s Network: Mạng nhân dân.
+ Third Person Note: Ghi chú của người thứ ba.
+ The Paradise Network: Mạng lưới thiên đường.
+ Total protein normalization: Tổng bình thường hóa protein.

Post Top Ad