TERT là gì? Ý nghĩa của từ tert - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

TERT là gì? Ý nghĩa của từ tert

TERT là gì ?

TERT là “Telomerase reverse transcriptase” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TERT

TERT có nghĩa “Telomerase reverse transcriptase”, dịch sang tiếng Việt là “Telomerase phiên mã ngược”.

TERT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TERT là “Telomerase reverse transcriptase”.

Một số kiểu TERT viết tắt khác:
+ Telecommunicator Emergency Response Taskforce: Lực lượng đặc nhiệm ứng phó khẩn cấp viễn thông.
+ Timpanogos Emergency Response Team: Đội Ứng phó Khẩn cấp Timpanogos.

Post Top Ad