CD là gì? Ý nghĩa của từ cd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

CD là gì? Ý nghĩa của từ cd

CD là gì ?

CD là “Compact Disc” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CD

CD có nghĩa “Compact Disc”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa compact”.

CD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CD là “Compact Disc”.

Một số kiểu CD viết tắt khác:
+ Continuous Deployment: Triển khai liên tục.
+ Certificate of Deposit: Giấy chứng nhận tiền gửi.
+ Circular Dichroism: Lưỡng sắc tròn.
+ Continuous Delivery: giao hàng liên tục.
+ Companion Dog: Chó đồng hành.
+ Consolidated Design: Thiết kế hợp nhất.
+ Club Deportivo: Câu lạc bộ Deportivo.
+ Compulsory Dance: Khiêu vũ bắt buộc.
+ cytochalasin D.
+ Community Development: Phát triển cộng đồng.
+ Capacitance Discharge: Xả điện dung.
+ Conference on Disarmament: Hội nghị giải trừ quân bị.

Post Top Ad