ATV là gì? Ý nghĩa của từ atv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

ATV là gì? Ý nghĩa của từ atv

ATV là gì ?

ATV là “All-Terrain Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATV

ATV có nghĩa “All-Terrain Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Tất cả các xe địa hình”.

ATV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATV là “All-Terrain Vehicle”.

Một số kiểu ATV viết tắt khác:
+ Air Test Vehicle: Xe thử không khí.
+ Atmospheric Test Vehicle: Xe thử khí quyển.
+ Algemene Televisie Verzorging.
+ Amateur television: Truyền hình nghiệp dư.
+ Asia Television: Truyền hình châu á.
+ Automated Transfer Vehicle: Xe trung chuyển tự động.
+ Azienda Trasporti Verona.
+ Advanced Technology Vessel: Tàu công nghệ tiên tiến.
+ Airport Transit Visas: Thị thực quá cảnh sân bay.
+ Ariane Transfer Vehicle: Xe trung chuyển Ariane.
+ Agena Target Vehicle: Xe mục tiêu Agena.
+ Autonomous Transfer Vehicle: Xe tự chuyển.
+ Adriatic TV: Truyền hình Adriatic.
+ Airport Transit Visa: Visa quá cảnh sân bay.
+ Ambystoma tigrinum virus: Vi rút màng phổi tigrinum.
+ Armored Treatment Vehicle: Xe điều trị bọc thép.
+ Automatic Transfer Vehicle: Xe trung chuyển tự động.
+ Advanced Technology Ventures: Liên doanh công nghệ tiên tiến.
+ Average Rransaction Value: Giá trị giao dịch trung bình.
+ Atlantic Television Network: Mạng truyền hình Đại Tây Dương.
+ Automatic Ticket Vending: Bán vé tự động.
+ Associated Television Network: Mạng truyền hình liên kết.
+ Armoured Tactical Vehicle: Xe chiến thuật bọc thép.

Post Top Ad