MK là gì? Ý nghĩa của từ mk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

MK là gì? Ý nghĩa của từ mk

MK là gì ?

MK là “Master Key” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MK

MK có nghĩa “Master Key”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa chính”.

MK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MK là “Master Key”.

Một số kiểu MK viết tắt khác:
+ Morse–Kelley set theory: Lý thuyết tập hợp Morse–Kelley.
+ Marc Kinchen.
+ Mathematics Knowledge: Kiến thức toán học.
+ Megakelvins.
+ Mark: Đánh dấu.

Post Top Ad