IDO là gì? Ý nghĩa của từ ido - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

IDO là gì? Ý nghĩa của từ ido

IDO là gì ?

IDO là “Infectious Disease Ontology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDO

IDO có nghĩa “Infectious Disease Ontology”, dịch sang tiếng Việt là “Ontology bệnh truyền nhiễm”.

IDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDO là “Infectious Disease Ontology”.

Một số kiểu IDO viết tắt khác:
+ International Dance Organization: Tổ chức Khiêu vũ Quốc tế.
+ indole-amine-2,3-dioxygenase.
+ Innovation Development Oman: Phát triển đổi mới Oman.
+ Identifications Officer: Cán bộ nhận dạng.
+ Interim Development Order: Lệnh phát triển tạm thời.
+ Interworld Diplomatic Office: Văn phòng ngoại giao liên thế giới.
+ Interior Designers of Ontario: Nhà thiết kế nội thất của Ontario.
+ Investment & Development Office: Phòng Đầu tư & Phát triển.
+ Irvington Development Organization: Tổ chức Phát triển Irvington.
+ Interval Dominance Order: Thứ tự chiếm ưu thế trong khoảng thời gian.
+ Institute for Deserts and Oceans: Viện sa mạc và đại dương.
+ Idiopathic Detrusor Overactivity: Vô căn Detrusor Hoạt động quá mức.
+ Information Dissemination Organizers: Tổ chức phổ biến thông tin.
+ International Decor Outlet: Cửa hàng trang trí quốc tế.

Post Top Ad