IPFS là gì? Ý nghĩa của từ ipfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

IPFS là gì? Ý nghĩa của từ ipfs

IPFS là gì ?

IPFS là “InterPlanetary File System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPFS

IPFS có nghĩa “InterPlanetary File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tập tin liên hành tinh”.

IPFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPFS là “InterPlanetary File System”.

Một số kiểu IPFS viết tắt khác:
+ Institute for Plasma Focus Studies: Viện nghiên cứu tiêu điểm plasma.

Post Top Ad