FRD là gì? Ý nghĩa của từ frd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

FRD là gì? Ý nghĩa của từ frd

FRD là gì ?

FRD là “Frequency Response Damping” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRD

FRD có nghĩa “Frequency Response Damping”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số đáp ứng giảm xóc”.

FRD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRD là “Frequency Response Damping”.

Một số kiểu FRD viết tắt khác:
+ Federal Research Division: Phòng nghiên cứu liên bang.
+ Formula Racing Development: Phát triển đua xe công thức.
+ Formerly Restricted Data: Dữ liệu bị hạn chế trước đây.
+ Free-running disorder: Rối loạn chạy tự do.
+ Feasibility Rationale Description: Cơ sở lý luận khả thi Mô tả.
+ Forest Resources Division: Phòng tài nguyên rừng.
+ Family Responsibilities Discrimination: Trách nhiệm gia đình Phân biệt đối xử.
+ For Research Development: Đối với Nghiên cứu Phát triển.
+ Fire and Rescue Department: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
+ Foundation for Research & Development: Quỹ Nghiên cứu & Phát triển.
+ Ferric Reductase Domains: Tên miền khử Ferric.
+ Fund for Reconciliation and Development: Quỹ hòa giải và phát triển.
+ Festival Republic Dublin: Lễ hội Cộng hòa Dublin.
+ Field Research Division: Bộ phận nghiên cứu thực địa.

Post Top Ad