ELCSA là gì? Ý nghĩa của từ elcsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

ELCSA là gì? Ý nghĩa của từ elcsa

ELCSA là gì ?

ELCSA là “Evangelical Lutheran Church in S.A” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELCSA

ELCSA có nghĩa “Evangelical Lutheran Church in S.A”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà thờ Tin lành Lutheran ở SA”.

ELCSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELCSA là “Evangelical Lutheran Church in S.A”.

Một số kiểu ELCSA viết tắt khác:
+ Evangelical Lutheran Church in Southern Africa: Nhà thờ Tin lành Lutheran ở Nam Phi.

Post Top Ad