PC là gì? Ý nghĩa của từ pc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

PC là gì? Ý nghĩa của từ pc

PC là gì ?

PC là “Personal Computer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PC

PC có nghĩa “Personal Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính cá nhân”.

PC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PC là “Personal Computer”.

Một số kiểu PC viết tắt khác:
+ Philippine Constabulary: Cảnh sát philippines.
+ Program Counter: Bộ đếm chương trình.
+ Police Constable: Cảnh sát Constable.
+ Polar Class: Lớp cực.
+ Proto-Celtic: Tiền Celtic.
+ Protective Custody: Giam giữ bảo vệ.
+ Progressive Counting: Đếm lũy tiến.
+ Progressive Conservative: Bảo thủ cấp tiến.
+ Presbyterian College: Đại học Trưởng lão.
+ Phoenix College: Cao đẳng phượng hoàng.
+ Penal Code: Bộ luật hình sự.
+ Phenomenal Conservatism: Chủ nghĩa bảo thủ phi thường.
+ Presentation College: Cao đẳng trình bày.
+ Penn Central: Trung tâm Penn.
+ Pirate Cove: Vịnh hải tặc.
+ Perimeter College: Đại học Vành đai.
+ Paramyotonia congenita.
+ Parenting coordinator: Điều phối viên nuôi dạy con cái.
+ Prototype Challenge: Thử thách nguyên mẫu.
+ Personal Computing: Máy tính cá nhân.
+ Provincial Council: Hội đồng tỉnh.
+ Precast Concrete: Bê tông đúc sẵn.
+ Photonic Crystals: Tinh thể quang tử.
+ Phosphatidylcholine.
+ Porter Corps: Quân khuân vác.

Post Top Ad