DML là gì? Ý nghĩa của từ dml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

DML là gì? Ý nghĩa của từ dml

DML là gì ?

DML là “Data Manipulation Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DML

DML có nghĩa “Data Manipulation Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ thao tác dữ liệu”.

DML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DML là “Data Manipulation Language”.

Một số kiểu DML viết tắt khác:
+ Dimensional Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu thứ nguyên.
+ Distributed Mode Loudspeaker: Loa chế độ phân tán.
+ Doctor of Modern Languages: Tiến sĩ ngôn ngữ hiện đại.
+ Devonport Management Limited: Công Ty TNHH Quản Lý Devonport.
+ Detection Maturity Level: Mức độ trưởng thành phát hiện.
+ Digital Mobile License: Giấy phép di động kỹ thuật số.
+ Digital Microsystems Ltd..
+ Digital Music Lab: Phòng thí nghiệm nhạc số.
+ Dynamic Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu động.
+ Distinguished Microwave Lecturer: Giảng viên lò vi sóng xuất sắc.
+ Duncan Monroe Lefevre.
+ Digital Maine Library: Thư viện kỹ thuật số Maine.

Post Top Ad