TGIF là gì? Ý nghĩa của từ tgif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

TGIF là gì? Ý nghĩa của từ tgif

TGIF là gì ?

TGIF là “Thank God It's Friday” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TGIF

TGIF có nghĩa “Thank God It's Friday”, dịch sang tiếng Việt là “Ơn giời hôm nay là thứ sáu”.

TGIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGIF là “Thank God It's Friday”.

Một số kiểu TGIF viết tắt khác:
+ Transforming Growth Interacting Factor: Chuyển đổi yếu tố tương tác tăng trưởng.
+ Tactical Ground Intercept Facility: Cơ sở đánh chặn mặt đất chiến thuật.
+ Turfgrass Information File: Tệp thông tin Turfgrass.
+ TG-interacting factor: Yếu tố tương tác TG.
+ Turn Grease into Fuel: Biến dầu mỡ thành nhiên liệu.

Post Top Ad