MED là gì? Ý nghĩa của từ med - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

MED là gì? Ý nghĩa của từ med

MED là gì ?

MED là “Minimum Effective Dose” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MED

MED có nghĩa “Minimum Effective Dose”, dịch sang tiếng Việt là “Liều lượng hiệu quả tối thiểu”.

MED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MED là “Minimum Effective Dose”.

Một số kiểu MED viết tắt khác:
+ Multiple Epiphyseal Dysplasia: Chứng loạn sản nhiều biểu mô.
+ Middle English Dictionary: Từ Điển Tiếng Anh Trung.
+ Marijuana Enforcement Division: Bộ phận Thực thi Cần sa.
+ Ministry of Educational Development: Bộ Phát triển Giáo dục.
+ Multi-effect distillation: Chưng cất đa tác dụng.
+ Multi Effect Distillation: Chưng cất đa hiệu ứng.
+ Midline Epithelial Dysfunction: Rối loạn chức năng biểu mô đường giữa.
+ Multi-engined Diesel: Diesel đa động cơ.
+ Molarity of Ethanol Droplet: Nồng độ mol của giọt Ethanol.
+ Ministry of Economic Development: Bộ Phát triển Kinh tế.
+ Master of Education: Thạc sĩ giáo dục.
+ Multiple-effect distillation: Chưng cất đa tác dụng.

Post Top Ad