BASE là gì? Ý nghĩa của từ base - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

BASE là gì? Ý nghĩa của từ base

BASE là gì ?

BASE là “Bible Archaeology Search and Exploration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BASE

BASE có nghĩa “Bible Archaeology Search and Exploration”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm và Khám phá Khảo cổ Kinh thánh”.

BASE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BASE là “Bible Archaeology Search and Exploration”.

Một số kiểu BASE viết tắt khác:
+ Bengaluru Dr. B. R. Ambedkar School of Economics: Bangalore Tiến sĩ BR Ambedkar Trường Kinh tế.

Post Top Ad