ROAS là gì? Ý nghĩa của từ roas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

ROAS là gì? Ý nghĩa của từ roas

ROAS là gì ?

ROAS là “Return On Advertisement Spend” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROAS

ROAS có nghĩa “Return On Advertisement Spend”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo”.

ROAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROAS là “Return On Advertisement Spend”.

Một số kiểu ROAS viết tắt khác:
+ Route Origin Authorizations: Ủy quyền nguồn gốc tuyến đường.
+ Restricted Operations Areas: Khu vực hoạt động hạn chế.
+ Regional Office for the Arab States: Văn phòng khu vực cho các quốc gia Ả Rập.
+ Return On Advertising Spend: Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo.

Post Top Ad