BEB là gì? Ý nghĩa của từ beb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

BEB là gì? Ý nghĩa của từ beb

BEB là gì ?

BEB là “Benign Essential Blepharospasm” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BEB

BEB có nghĩa “Benign Essential Blepharospasm”, dịch sang tiếng Việt là “Co thắt mi cơ bản lành tính”.

BEB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BEB là “Benign Essential Blepharospasm”.

Một số kiểu BEB viết tắt khác:
+ Brigade Engineer Battalion: Lữ đoàn Công binh Tiểu đoàn.
+ Beach Erosion Board: Ban xói mòn bãi biển.
+ Battery Electric Buses: Xe Buýt Điện Pin.
+ Best of European Business: Kinh doanh tốt nhất châu Âu.
+ Burma Economic Bank: Ngân hàng Kinh tế Miến Điện.
+ Binary Encounter Bethe: Cuộc gặp gỡ nhị phân Bethe.

Post Top Ad