DX là gì? Ý nghĩa của từ dx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

DX là gì? Ý nghĩa của từ dx

DX là gì ?

DX là “Direct exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DX

DX có nghĩa “Direct exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi trực tiếp”.

DX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DX là “Direct exchange”.

Một số kiểu DX viết tắt khác:
+ D-Generation X: D Thế hệ X.
+ Direct Expansion: Sự mở rộng trực tiếp.
+ Developer experience: Trải nghiệm của nhà phát triển.
+ Defense Expo: Triển lãm quốc phòng.
+ Design Exchange: Trao đổi thiết kế.
+ Digital experience: Trải nghiệm kỹ thuật số.
+ Distance expedition: Thám hiểm từ xa.

Post Top Ad