DX là gì? Ý nghĩa của từ dx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

DX là gì? Ý nghĩa của từ dx

DX là gì ?

DX là “Diagnosis” trong tiếng Anh, “Được” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DX

**NGOẠI NGỮ

DX có nghĩa “Diagnosis”, dịch sang tiếng Việt là “Chuẩn đoán”. Hay được viết thành Dx, để chỉ quá trình xác định hoặc đặt ra một chẩn đoán, đặc biệt trong lĩnh vực y học. Trong y học, thường nói đến quá trình xác định bệnh hoặc tình trạng sức khỏe của một người dựa trên những triệu chứng, kết quả xét nghiệm, và thông tin lịch sử y tế.
Chẩn đoán này là cơ sở để quyết định liệu pháp điều trị hoặc quản lý bệnh.

**VIỆT NGỮ

DX có nghĩa “Được” trong tiếng Việt. Được có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng về cơ bản nó liên quan đến việc nhận, có quyền hoặc có khả năng làm điều gì đó. Nhận được hoặc đạt được:"Anh ta đã được nhận được một quyển sách.".
Có thể hoặc được phép: "Bạn được mang theo tài liệu." (Bạn có thể được phép mang theo tài liệu.).
Kết quả của một hành động hoặc sự kiện: "Bài tập đã được hoàn thành.".
Dùng trong câu điều kiện hoặc mệnh đề giả định: "Nếu tôi được chọn, tôi sẽ học thêm tiếng Đức."

DX là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DX là “Được”, “Diagnosis”.

Viết tắt DX với nghĩa khác:
+ D-Generation X: D Thế hệ X.
+ Direct exchange: Trao đổi trực tiếp. Việc trực tiếp trao đổi giữa hai đối tượng, như trao đổi tiền tệ, thông tin máy chủ, hoặc quảng cáo mà không thông qua trung gian.
+ Direct Expansion: Sự mở rộng trực tiếp.
+ Developer experience: Trải nghiệm của nhà phát triển.
+ Defense Expo: Triển lãm quốc phòng.
+ Design Exchange: Trao đổi thiết kế.
+ Digital experience: Trải nghiệm kỹ thuật số. Khái niệm liên quan đến trải nghiệm số, tức những trải nghiệm mà người dùng có được khi tương tác với các sản phẩm, dịch vụ, hoặc nội dung trực tuyến.
+ Distance expedition: Thám hiểm từ xa.

Post Top Ad