BET là gì? Ý nghĩa của từ bet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

BET là gì? Ý nghĩa của từ bet

BET là gì ?

BET là “Broadcast Energy Transmitter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BET

BET có nghĩa “Broadcast Energy Transmitter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phát năng lượng phát sóng”.

BET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BET là “Broadcast Energy Transmitter”.

Một số kiểu BET viết tắt khác:
+ Brunauer–Emmett–Teller.
+ Bromodomain and Extra-Terminal: Bromodomain và Extra-Terminal.
+ Borkou-Ennedi-Tibesti.
+ Black Entertainment Television: Truyền hình giải trí đen.
+ Biotechnia Ellinikon Trikyklon: Công nghệ sinh học Ellinikon Trikyklon.
+ British Electric Traction: Lực kéo điện của Anh.
+ Barbados External Telecommunications: Viễn thông đối ngoại Barbados.
+ Bromodomain and Extra Terminal: Bromodomain và Terminal bổ sung.
+ Basic Economics Test: Bài kiểm tra kinh tế cơ bản.
+ Bachelor of Engineering Technology: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật.
+ Business Enterprise Trust: Niềm tin Doanh nghiệp Doanh nghiệp.
+ Big East Tournament: Giải đấu lớn miền đông.
+ Board of Estimate and Taxation: Ban ước tính và thuế.

Post Top Ad