TTTV là gì? Ý nghĩa của từ tttv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

TTTV là gì? Ý nghĩa của từ tttv

TTTV là gì ?

TTTV là “The Truly Terrible Television” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TTTV

TTTV có nghĩa “The Truly Terrible Television”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền hình thực sự khủng khiếp”.

TTTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTTV là “The Truly Terrible Television”.

Một số kiểu TTTV viết tắt khác:
+ Tyne Tees TV.

Post Top Ad