FIL là gì? Ý nghĩa của từ fil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

FIL là gì? Ý nghĩa của từ fil

FIL là gì ?

FIL là “Facial Infiltrating Lipomatosis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIL

FIL có nghĩa “Facial Infiltrating Lipomatosis”, dịch sang tiếng Việt là “U mỡ thâm nhiễm ở mặt”.

FIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FIL là “Facial Infiltrating Lipomatosis”.

Một số kiểu FIL viết tắt khác:
+ Federation of International Lacrosse: Liên đoàn bóng vợt quốc tế.
+ Fidelity International Limited: Công Ty TNHH Quốc Tế Fidelity.
+ Fidelity International: Trung thực quốc tế.
+ Functional Imaging Laboratory: Phòng thí nghiệm hình ảnh chức năng.
+ Feedback Inhibitor of Lactation: Phản hồi ức chế tiết sữa.
+ Florida Instructional League: Liên đoàn giáo dục Florida.
+ Future Iota Leaders: Các nhà lãnh đạo Iota trong tương lai.
+ Fellow of the Institute of Linguists: Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.
+ Faculty of International Law: Khoa Luật Quốc tế.

Post Top Ad