BOAST là gì? Ý nghĩa của từ boast - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

BOAST là gì? Ý nghĩa của từ boast

BOAST là gì ?

BOAST là “Black Oil Applied Simulation Tool” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOAST

BOAST có nghĩa “Black Oil Applied Simulation Tool”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ mô phỏng ứng dụng dầu đen”.

BOAST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOAST là “Black Oil Applied Simulation Tool”.

Post Top Ad