MOI là gì? Ý nghĩa của từ moi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

MOI là gì? Ý nghĩa của từ moi

MOI là gì ?

MOI là “Moment Of Inertia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOI

MOI có nghĩa “Moment Of Inertia”, dịch sang tiếng Việt là “Lực quán tính”.

MOI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOI là “Moment Of Inertia”.

Một số kiểu MOI viết tắt khác:
+ Ministry Of Information: Bộ Thông Tin.
+ Ministry Of Interior: Bộ Nội vụ.
+ Ministry Of Investment: Bộ Đầu tư.
+ Method Of Instruction: Phương pháp giảng dạy.
+ Marine Officer Instructor: Huấn luyện viên sĩ quan hàng hải.
+ Multiplicity Of Infection: Nhiễm trùng đa dạng.
+ Mechanism Of Injury: Cơ chế chấn thương.
+ Ministry Of Infrastructure: Bộ cơ sở hạ tầng.
+ Minister Of Information: Bộ trưởng Thông tin.
+ Ministry Of Industry: Bộ Công nghiệp.
+ Mars Oxidant Instrument: Dụng cụ oxy hóa sao Hỏa.
+ Museum Of Idaho: Bảo Tàng Idaho.
+ Memorandum Of Instruction: Biên bản hướng dẫn.

Post Top Ad