OIS là gì? Ý nghĩa của từ ois - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

OIS là gì? Ý nghĩa của từ ois

OIS là gì ?

OIS là “Optical Image Stabilization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OIS

OIS có nghĩa “Optical Image Stabilization”, dịch sang tiếng Việt là “Ổn định hình ảnh quang học”.

OIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OIS là “Optical Image Stabilization”.

Một số kiểu OIS viết tắt khác:
+ Overnight Indexed Swap: Hoán đổi được lập chỉ mục qua đêm.
+ Oncology Information System: Hệ thống thông tin ung bướu.
+ Optical IP Switching: Chuyển mạch IP quang.
+ Office Information System: Hệ thống thông tin văn phòng.
+ Oman International Services: Dịch vụ quốc tế Oman.
+ Oberoi International School: Trường Quốc tế Oberoi.
+ Office of Indian Services: Văn phòng Dịch vụ Ấn Độ.
+ Open Ion Source: Nguồn ion mở.
+ Oslo International School: Trường Quốc tế Oslo.
+ Oxygen Isotope Stages: Giai đoạn đồng vị oxy.
+ Office of Immigration Statistics: Văn phòng thống kê nhập cư.
+ Oeiras International School: Trường Quốc tế Oeiras.
+ Officer Indoctrination School: Trường Bồi Dưỡng Sĩ Quan.
+ Oriental Institute Seminars: Hội thảo Học viện Phương Đông.
+ Oxfam International Secretariat: Ban Thư ký Quốc tế Oxfam.
+ Oncogene-Induced Senescence: Lão hóa do Oncogene gây ra.
+ Office of Interstate Services: Văn phòng dịch vụ liên bang.
+ Oxford Innovation Society: Hiệp hội đổi mới Oxford.
+ Officer Involved Shootings: Bắn súng liên quan đến sĩ quan.
+ Occupational Information System: Hệ thống thông tin nghề nghiệp.
+ Office of Intelligence Support: Văn phòng hỗ trợ tình báo.
+ Oulu International School: Trường Quốc tế Oulu.
+ Optical Imaging System: Hệ thống hình ảnh quang học.
+ Operational Information Service: Dịch vụ thông tin điều hành.
+ Office of Investigative Services: Văn phòng Dịch vụ Điều tra.
+ Office for Internet Safety: Văn phòng An toàn Internet.
+ Online Integrated Solutions: Giải pháp tích hợp trực tuyến.
+ Ontario Interpreting Services: Dịch vụ Thông dịch Ontario.
+ Oxford International School: Trường Quốc tế Oxford.
+ Opportunistic Infections: Nhiễm trùng cơ hội.
+ Order of Ikhamanga - Silver: Huân chương Ikhamanga - Bạc.

Post Top Ad