BPA là gì? Ý nghĩa của từ bpa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

BPA là gì? Ý nghĩa của từ bpa

BPA là gì ?

BPA là “Business Process Automation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPA

BPA có nghĩa “Business Process Automation”, dịch sang tiếng Việt là “Tự động hóa quy trình kinh doanh”.

BPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPA là “Business Process Automation”.

Một số kiểu BPA viết tắt khác:
+ Bisphenol A.
+ Bonneville Power Administration: Quản lý năng lượng Boneville.
+ Brighton Port Authority: Cảng vụ Brighton.
+ Business Process Analysis: Phân tích quy trình kinh doanh.
+ British Press Awards: Giải báo chí Anh.
+ Bloodstain Pattern Analysis: Phân tích mô hình vết máu.
+ Bachelor of Performing Arts: Cử nhân nghệ thuật biểu diễn.
+ Bainbridge Performing Arts: Nghệ thuật biểu diễn Bainbridge.
+ Business Professionals of America: Chuyên gia kinh doanh của Mỹ.
+ Broadcasting and Publications Authority: Cơ quan Phát thanh và Xuất bản.
+ Bureau of Pensions Advocates: Cục lương hưu Advocates.
+ Bachelor in public Administration: Cử nhân hành chính công.
+ British Parachute Association: Hiệp hội nhảy dù Anh.
+ British Pipeline Agency: Cơ quan đường ống Anh.
+ British Paralympic Association: Hiệp hội Paralympic Anh.
+ Branch-prediction analysis: Phân tích dự đoán chi nhánh.
+ Berdiansk Partisan Army: Quân du kích Berdiansk.
+ Barbados Port Authority: Cảng vụ Barbados.
+ British Pyrotechnists Association: Hiệp hội pháo hoa Anh.
+ Badminton Pan America: Cầu lông Liên Mỹ.
+ Blind People Association: Hội người mù.
+ Busan Port Authority: Cảng vụ Busan.
+ Bosseopentaenoic acid: Axit Bosseopentaenoic.
+ Best Paper Awards: Giải thưởng giấy tốt nhất.
+ Balloon Pulmonary Angioplasty: Nong mạch phổi bằng bóng.
+ Partner Automation Program: Chương trình tự động hóa đối tác.
+ British Philosophical Association: Hiệp hội triết học Anh.
+ Bulgarian People's Army: Quân đội nhân dân Bulgaria.
+ Blanket Purchase Agreement: Thỏa thuận mua chăn.
+ Burst-promoting activity: Hoạt động thúc đẩy bùng nổ.
+ Bangladesh Police Academy: Học viện cảnh sát Bangladesh.
+ Biro Pengaduan Awam.
+ Bintulu Port Authority: Cảng vụ Bintulu.
+ British Paediatric Association: Hiệp hội nhi khoa Anh.
+ Business Publications Audit: Kiểm toán ấn phẩm kinh doanh.
+ Behavioral Public Administration: Hành chính công hành vi.
+ Best Practice Awards: Giải thưởng thực tiễn tốt nhất.
+ Baseball Players Association: Hiệp hội cầu thủ bóng chày.
+ Blanket Purchasing Agreement: Thỏa thuận mua chăn.
+ Bangladesh Photographic Association: Hiệp hội nhiếp ảnh Bangladesh.
+ British Paramedic Association: Hiệp hội y tế Anh.
+ Blank Purchase Agreement: Thỏa thuận mua hàng trống.
+ British Paediatrics Association: Hiệp hội Nhi khoa Anh.
+ Boston Preservation Alliance: Liên minh bảo tồn Boston.
+ Business Professional of America: Chuyên gia kinh doanh của Mỹ.
+ British Philatelic Association: Hiệp hội Philatelic Anh.
+ Board for the Protection of Aborigines: Ủy ban bảo vệ thổ dân.
+ Bachelor of Professional Arts: Cử nhân nghệ thuật chuyên nghiệp.
+ Broadcast Promotion Association: Hiệp hội xúc tiến phát sóng.
+ Barbados Polo Association: Hiệp hội Polo Barbados.
+ British Pipelines Agency: Cơ quan đường ống Anh.
+ Baden Powell Award: Giải thưởng Baden Powell.
+ Book Publishers of America: Nhà xuất bản sách của Mỹ.
+ Biotinylated Pullulan Acetate: Pullulan Acetate đánh dấu biotin.
+ Best Poster Award: Giải áp phích xuất sắc nhất.

Post Top Ad