XBRL là gì? Ý nghĩa của từ xbrl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

XBRL là gì? Ý nghĩa của từ xbrl

XBRL là gì ?

XBRL là “Extensible Business Reporting Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XBRL

XBRL có nghĩa “Extensible Business Reporting Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ báo cáo kinh doanh có thể mở rộng”.

XBRL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XBRL là “Extensible Business Reporting Language”.

Post Top Ad