CNBC là gì? Ý nghĩa của từ cnbc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

CNBC là gì? Ý nghĩa của từ cnbc

CNBC là gì ?

CNBC là “Commercial Neutral Broadcasting Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNBC

CNBC có nghĩa “Commercial Neutral Broadcasting Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty phát thanh truyền hình trung lập thương mại”.

CNBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNBC là “Commercial Neutral Broadcasting Company”.

Một số kiểu CNBC viết tắt khác:
+ Canadian Neutron Beam Centre: Trung tâm chùm neutron Canada.
+ Canadian National Baptist Convention: Hội nghị Báp-tít quốc gia Canada.

Post Top Ad