SUB là gì? Ý nghĩa của từ sub - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

SUB là gì? Ý nghĩa của từ sub

SUB là gì ?

SUB là “Substitute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SUB

SUB có nghĩa “Substitute”, dịch sang tiếng Việt là “Thay thế”.

SUB là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SUB là “Substitute”.

Một số kiểu SUB viết tắt khác:
+ State University of Bangladesh: Đại học bang Bangladesh.
+ Student Union Building: Tòa nhà Hội sinh viên.
+ Substrate: Cơ chất.

Post Top Ad