BRAVO là gì? Ý nghĩa của từ bravo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

BRAVO là gì? Ý nghĩa của từ bravo

BRAVO là gì ?

BRAVO là “BCI Restoration of Arm and Voice” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRAVO

BRAVO có nghĩa “BCI Restoration of Arm and Voice”, dịch sang tiếng Việt là “BCI Khôi phục Cánh tay và Giọng nói”.

BRAVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRAVO là “BCI Restoration of Arm and Voice”.

Một số kiểu BRAVO viết tắt khác:
+ Brazilian Research Association in Vision: Hiệp hội nghiên cứu Brazil trong tầm nhìn.
+ Ballet Resource and Volunteer Organization: Tổ chức tình nguyện và tài nguyên múa ba lê.
+ British Arts Voice: Giọng ca nghệ thuật Anh.

Post Top Ad