AIP là gì? Ý nghĩa của từ aip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

AIP là gì? Ý nghĩa của từ aip

AIP là gì ?

AIP là “Air Independent Propulsion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AIP

AIP có nghĩa “Air Independent Propulsion”, dịch sang tiếng Việt là “Lực đẩy không khí độc lập”.

AIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AIP là “Air Independent Propulsion”.

Một số kiểu AIP viết tắt khác:
+ American International Pictures: Hình Ảnh Quốc Tế Mỹ.
+ Acute Intermittent Porphyria: Porphyria gián đoạn cấp tính.
+ American Institute of Physics: Viện Vật lý Hoa Kỳ.
+ American Independent Party: Đảng Độc lập Mỹ.
+ Autoimmune Pancreatitis: Viêm tụy tự miễn.
+ Australian Institute of Petroleum: Viện Dầu mỏ Úc.
+ American Institute of Parliamentarians: Viện nghị sĩ Hoa Kỳ.
+ Average Intensity Projection: Dự báo cường độ trung bình.
+ Airport Improvement Program: Chương trình Cải thiện Sân bay.
+ Alaskan Independence Party: Đảng Độc lập Alaska.
+ Aeronautical Information Package: Gói thông tin hàng không.
+ Advanced Integrated Peripheral: Thiết bị ngoại vi tích hợp nâng cao.
+ Aeronautical Information Publication: Ấn phẩm thông tin hàng không.
+ Action International Pictures: Phim Hành Động Quốc Tế.
+ American Institute of Philanthropy: Viện từ thiện Hoa Kỳ.
+ Artemis Intelligent Power: Sức mạnh thông minh của Artemis.
+ Avionics Improvement Program: Chương trình cải tiến hệ thống điện tử hàng không.
+ Acute Interstitial Pneumonia: Viêm phổi kẽ cấp tính.
+ Approval In Principle: Phê duyệt về nguyên tắc.
+ American Industrial Partners: Đối tác công nghiệp Mỹ.
+ Artistic Infusion Program: Chương trình truyền nghệ thuật.
+ Artificial Intelligence Platform: Nền tảng trí tuệ nhân tạo.
+ Artificial Intelligence Personality: Tính cách trí tuệ nhân tạo.
+ Accountable Internet Protocol: Giao thức Internet có trách nhiệm.
+ Autoinducing peptides: Peptide tự tạo.
+ Application Interchange Profile: Hồ sơ trao đổi ứng dụng.
+ ASARS Improvement Program: Chương trình cải tiến ASARS.
+ Arjun Infrastructure Partners: Đối tác cơ sở hạ tầng Arjun.
+ Air Independent Propulsion/Power: Lực đẩy / Sức mạnh không khí độc lập.
+ Apparel Industry Partnership: Quan hệ đối tác ngành may mặc.
+ Adaptive Internet Protocol: Giao thức Internet thích ứng.
+ Afghan Islamic Press: Báo chí Hồi giáo Afghanistan.
+ American Institute for Psychoanalysis: Viện phân tâm học Hoa Kỳ.
+ Authorized IGEL Partners: Đối tác được ủy quyền của IGEL.
+ Army Institute of Pathology: Viện bệnh học quân đội.
+ Arrow Information Paradox: Nghịch lý thông tin mũi tên.
+ Advanced Inquiry Program: Chương trình điều tra nâng cao.
+ Aeronautical Information Publications: Ấn phẩm thông tin hàng không.
+ Airport Improvement Programs: Chương trình Cải thiện Sân bay.
+ Archival Information Package: Gói thông tin lưu trữ.
+ Adventures In Preservation: Cuộc phiêu lưu trong bảo tồn.
+ Adaptive Information Processing: Xử lý thông tin thích ứng.
+ AhR Interacting Protein: Protein tương tác AhR.
+ Association for Integrative Psychology: Hiệp hội tâm lý tích hợp.
+ Astrophysikalisches Institut Potsdam: Viện vật lý thiên văn Potsdam.
+ Automatic Investment Plan: Kế hoạch đầu tư tự động.
+ Australia-Israel Publications: Ấn phẩm Úc-Israel.
+ Aircraft Improvement Program: Chương trình cải tiến máy bay.
+ Atlantic Implementation Panel: Ban thực hiện Đại Tây Dương.
+ Arctic Investment Protocol: Nghị định thư đầu tư Bắc cực.
+ American Issues Project: Dự án Các vấn đề của Mỹ.
+ Arctic Inspiration Prize: Giải cảm hứng Bắc Cực.
+ Association of Independent Publishers: Hiệp hội các nhà xuất bản độc lập.
+ Agriculture & Industrial Party: Đảng Nông nghiệp & Công nghiệp.
+ Astrophysical Institute Potsdam: Viện vật lý thiên văn Potsdam.
+ American Institute of Planners: Viện quy hoạch Hoa Kỳ.
+ Associazione Italiana Polonisti: Hiệp hội Polonists Ý.
+ Aufbau Indexing Project: Xây dựng dự án lập chỉ mục.
+ African Image Pipeline: Đường ống hình ảnh châu Phi.
+ Agreement In Principle: Thỏa thuận về nguyên tắc.
+ Asscociation of Independent Promoters: Hiệp hội các nhà quảng bá độc lập.
+ Aging In Place: Lão hóa tại chỗ.

Post Top Ad