VCSA là gì? Ý nghĩa của từ vcsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

VCSA là gì? Ý nghĩa của từ vcsa

VCSA là gì ?

VCSA là “Vietnamese Culture and Science Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VCSA

VCSA có nghĩa “Vietnamese Culture and Science Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam”.

VCSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCSA là “Vietnamese Culture and Science Association”.

Một số kiểu VCSA viết tắt khác:
+ Vice Chief of Staff of the Army: Phó Tham mưu trưởng Quân đội.
+ Vice Chief of Staff of the United States Army: Phó Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ.
+ Vietnam Civilian Service Award: Giải thưởng Công vụ Việt Nam.
+ Vietnam Championship Series A: Việt Nam vô địch Series A.
+ Voyageur Council Service Alliance: Liên minh Dịch vụ Hội đồng Du khách.

Post Top Ad