HARI là gì? Ý nghĩa của từ hari - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

HARI là gì? Ý nghĩa của từ hari

HARI là gì ?

HARI là “Himalayan Agricultural Research Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HARI

HARI có nghĩa “Himalayan Agricultural Research Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu nông nghiệp Himalaya”.

HARI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HARI là “Himalayan Agricultural Research Institute”.

Một số kiểu HARI viết tắt khác:
+ Hyundai Asia Resources Incorporated: Tập đoàn Tài nguyên Hyundai Châu Á.

Post Top Ad