PR là gì? Ý nghĩa của từ pr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

PR là gì? Ý nghĩa của từ pr

PR là gì ?

PR là “Public Relations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PR

PR có nghĩa “Public Relations”, dịch sang tiếng Việt là “Quan hệ công chúng”.

PR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PR là “Public Relations”.

Một số kiểu PR viết tắt khác:
+ Proportional Representation: Đại diện tỷ lệ.
+ PageRank: Xếp hạng trang.
+ Pathogenesis-related: Liên quan đến sinh bệnh học.
+ Percentile Rank: Xếp hạng phần trăm.
+ Permanent Residency: Thường trú.
+ Printer: Máy in.
+ Pulse Rate: Nhịp tim.
+ Pakatan Rakyat.
+ Progesterone Receptor: Thụ thể Progesteron.
+ Palindromic Rheumatism: Bệnh thấp khớp Palindromic.
+ Partisan Review: Đánh giá đảng phái.
+ Party of Reform: Đảng cải cách.
+ Pool Registrar: Công ty đăng ký hồ bơi.
+ Proper Right: Quyền thích hợp.
+ Provincial Road: Tỉnh lộ.
+ Party of the Republic: Đảng cộng hòa.
+ Perfect Reconstruction: Tái thiết hoàn hảo.
+ Performance Rating: Xếp hạng hiệu suất.
+ Personal Record: Hồ sơ cá nhân.

Post Top Ad