CIP là gì? Ý nghĩa của từ cip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

CIP là gì? Ý nghĩa của từ cip

CIP là gì ?

CIP là “Common Industrial Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIP

CIP có nghĩa “Common Industrial Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức công nghiệp chung”.

CIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIP là “Common Industrial Protocol”.

Một số kiểu CIP viết tắt khác:
+ Commercially Important Person: Người quan trọng về mặt thương mại.
+ Critical Illness Polyneuropathy: Bệnh hiểm nghèo Bệnh đa dây thần kinh.
+ Certified IRB Professional: Chứng nhận IRB chuyên nghiệp.
+ Clean In Place: Làm sạch tại chỗ.
+ Customer Identification Program: Chương trình nhận dạng khách hàng.
+ Construction In Progress: Đang thi công.
+ Centre for Integrated Photonics: Trung tâm Quang tử tích hợp.
+ Critical Infrastructure Protection: Bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
+ Center for International Policy: Trung tâm chính sách quốc tế.
+ Chartered Insurance Professional: Bảo hiểm chuyên nghiệp.
+ Competitive Industrial Performance: Hiệu suất công nghiệp cạnh tranh.
+ California Innocence Project: Dự án Vô tội California.
+ Cyprus Investment Program: Chương trình đầu tư Síp.
+ Capital Improvement Plan: Kế hoạch cải thiện vốn.
+ Chief Inspector of Police: Chánh thanh tra công an.
+ Combat Identification Panel: Bảng nhận dạng chiến đấu.
+ Classification of Instructional Programs: Phân loại các chương trình giảng dạy.
+ Current In Plane: Dòng điện trong mặt phẳng.
+ Canadian International Paper: Giấy quốc tế Canada.
+ Cultural Indicators Project: Dự án chỉ số văn hóa.
+ Center for Industrial Progress: Trung tâm Tiến bộ Công nghiệp.
+ Central Institute of Psychiatry: Viện Tâm thần Trung ương.
+ Common Integrated Processor: Bộ xử lý tích hợp chung.
+ Case In Point: Trường hợp tại điểm.
+ Coetus Internationalis Patrum: Nhóm các ông bố quốc tế.
+ Center for Islamic Pluralism: Trung tâm đa nguyên Hồi giáo.
+ Competitiveness and Innovation Framework Programme: Chương trình khung năng lực cạnh tranh và đổi mới.
+ Council of Indigenous Peoples: Hội đồng các dân tộc bản địa.
+ Copenhagen Infrastructure Partners: Đối tác cơ sở hạ tầng Copenhagen.
+ Crown International Pictures: Hình ảnh Quốc tế Crown.
+ Capital Improvements Program: Chương trình cải thiện vốn.
+ Commercial Important Persons: Nhân vật quan trọng trong thương mại.
+ Certified Insurance Professional: Chuyên gia bảo hiểm được chứng nhận.
+ Cast In Place: Đúc tại chỗ.
+ Citizen Information Project: Dự án thông tin công dân.
+ Class Improvement Program: Chương trình cải thiện lớp học.
+ Corps of Intelligence Police: Đội cảnh sát tình báo.
+ Classification of Instructional Program: Phân loại chương trình giảng dạy.
+ Component Improvement Programs: Chương trình cải tiến thành phần.
+ Common Intersection Point: Giao điểm chung.
+ Cifas Immigration Portal: Cổng thông tin nhập cư Cifas.
+ Centre for International Politics: Trung tâm Chính trị Quốc tế.
+ Criminal Investigations Program: Chương trình điều tra tội phạm.
+ Cape Independence Party: Đảng Độc lập Cape.
+ Civilian Implementation Plan: Kế hoạch thực hiện dân sự.
+ Carbon In Pulp: Cacbon trong bột giấy.
+ Common Indexing Protocol: Giao thức lập chỉ mục chung.
+ Capital Investment Plan: Kế hoạch đầu tư vốn.
+ Cold Isostatic Pressing: Ép đẳng tĩnh lạnh.
+ Communal Irrigation Project: Dự án thủy lợi xã.
+ Capital Improvement Program: Chương trình cải thiện vốn.
+ Challenge Incarceration Program: Chương trình Giam giữ Thử thách.
+ Coimex Investments Ports: Cổng đầu tư Coimex.
+ Capital Improvement Planning: Lập kế hoạch cải thiện vốn.
+ Computers In Physics: Máy tính trong Vật lý.
+ Complex Information Processing: Xử lý thông tin phức tạp.
+ Commander Inspection Program: Chương trình kiểm tra chỉ huy.
+ Cognitive Information Processing: Xử lý thông tin nhận thức.
+ Commodity Import Program: Chương trình nhập khẩu hàng hóa.
+ Certified Information Professional: Thông tin chuyên nghiệp được chứng nhận.
+ Cook Islands Party: Bữa tiệc quần đảo Cook.
+ Central Interlocking Processor: Bộ xử lý khóa liên động trung tâm.
+ Community Integrated Polytechnic: Bách khoa tổng hợp cộng đồng.
+ Coatings Inspector Program: Chương trình kiểm tra lớp phủ.
+ Community Investment Program: Chương trình đầu tư cộng đồng.
+ Center for Integrated Programs: Trung tâm Chương trình Tích hợp.
+ Comitato Italiano Paralimpico: Ủy ban Paralympic Ý.
+ Canadian Institute of Planners: Viện quy hoạch Canada.
+ Contact Ion Pair: Liên hệ với cặp ion.
+ Component Improvement Program: Chương trình cải tiến hợp phần.
+ Controlled Insurance Program: Chương trình bảo hiểm có kiểm soát.
+ Common Intelligence Picture: Hình ảnh Trí tuệ Chung.
+ College Information Program: Chương trình thông tin đại học.
+ Church Interested Parties: Các bên quan tâm đến nhà thờ.
+ Community Infrastructure Program: Chương trình cơ sở hạ tầng cộng đồng.
+ Canadian Internet Project: Dự án Internet Canada.
+ Capital Investment Planning: Kế hoạch đầu tư vốn.
+ Cebu International Port: Cảng quốc tế Cebu.
+ Clinical Investigator Program: Chương trình điều tra lâm sàng.
+ Committee to Promote Peace: Ủy ban Thúc đẩy Hòa bình.
+ Command Implementation Plan: Kế hoạch thực hiện mệnh lệnh.
+ Commercially Import Person: Người nhập khẩu thương mại.
+ Community In Partnership: Cộng đồng hợp tác.
+ Community Improvement Plans: Kế hoạch cải thiện cộng đồng.
+ Cumulative Impact Paradox: Nghịch lý tác động tích lũy.
+ Come Into Play: Nhập cuộc.
+ Commercial Import Program: Chương trình nhập khẩu thương mại.
+ Cradle Investment Programme: Chương trình đầu tư nôi.
+ Cast Iron Pipe: Ống gang.
+ Cataloging In Publication: Biên mục xuất bản.
+ Common Industry Protocol: Giao thức chung của ngành.
+ Central Improvement Plan: Kế hoạch cải thiện trung tâm.
+ Commercial Instruction Processor: Bộ xử lý hướng dẫn thương mại.
+ Civilian Institution Programs: Chương trình thể chế dân sự.
+ Critical Infrastructure Program: Chương trình cơ sở hạ tầng quan trọng.
+ Community Involvement Program: Chương trình tham gia cộng đồng.
+ Central Industrial Park: Khu công nghiệp trung tâm.
+ Centre for Intellectual Property: Trung tâm Sở hữu trí tuệ.
+ China Intercontinental Press: Báo chí Liên lục địa Trung Quốc.
+ Communication Instructor Platoon: Trung đội hướng dẫn truyền thông.
+ Core Independent Peripherals: Thiết bị ngoại vi độc lập cốt lõi.
+ Community Integration Program: Chương trình hội nhập cộng đồng.
+ Cost Improvement Proposal: Đề xuất cải thiện chi phí.
+ Chinese Intercontinental Press: Báo chí Liên lục địa Trung Quốc.
+ Costed Implementation Plan: Kế hoạch thực hiện chi phí.
+ Cataloguing In Publication: Biên mục xuất bản.

Post Top Ad