CONNECT là gì? Ý nghĩa của từ connect - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

CONNECT là gì? Ý nghĩa của từ connect

CONNECT là gì ?

CONNECT là “European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CONNECT

CONNECT có nghĩa “European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Châu Âu Tổng cục về Mạng Truyền thông, Nội dung và Công nghệ”.

CONNECT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CONNECT là “European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology”.

Post Top Ad