BTX là gì? Ý nghĩa của từ btx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

BTX là gì? Ý nghĩa của từ btx

BTX là gì ?

BTX là “Botulinum toxin” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BTX

BTX có nghĩa “Botulinum toxin”, dịch sang tiếng Việt là “Độc tố botulinum”.

BTX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTX là “Botulinum toxin”.

Một số kiểu BTX viết tắt khác:
+ Batrachotoxin.
+ benzene, toluene and ortho-xylene: benzen, toluen và ortho-xylen.

Post Top Ad