BVS là gì? Ý nghĩa của từ bvs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

BVS là gì? Ý nghĩa của từ bvs

BVS là gì ?

BVS là “Business Valuation Standards” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BVS

BVS có nghĩa “Business Valuation Standards”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn định giá doanh nghiệp”.

BVS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BVS là “Business Valuation Standards”.

Một số kiểu BVS viết tắt khác:
+ Broward Virtual School: Trường ảo Broward.
+ Brethren Volunteer Service: Dịch vụ tình nguyện của anh em.
+ Broadband viscoelastic spectroscopy: Quang phổ viscoelastic băng thông rộng.
+ Basic Village Service: Dịch vụ làng cơ bản.
+ Blank, Void, and Scattering: Trống rỗng, hư không và phân tán.
+ Boston Vegetarian Society: Hiệp hội ăn chay Boston.
+ Bioabsorbable Vascular Solutions: Giải pháp mạch máu hấp thụ sinh học.
+ Basal Volcanic Suite: Suite núi lửa cơ bản.
+ Blake–Varley Sketchbooks: Sách phác thảo Blake–Varley.

Post Top Ad