VMP là gì? Ý nghĩa của từ vmp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

VMP là gì? Ý nghĩa của từ vmp

VMP là gì ?

VMP là “Variable Message Panels” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VMP

VMP có nghĩa “Variable Message Panels”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng thông báo biến”.

VMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VMP là “Variable Message Panels”.

Một số kiểu VMP viết tắt khác:
+ Price variance: Chênh lệch giá.
+ Viacom 18 Motion Pictures: Hình ảnh chuyển động Viacom 18.
+ Variational Message Passing: Truyền tin đa dạng.
+ Viewpoint Media Player: Trình phát phương tiện quan điểm.
+ Vietnam Marine Police: cảnh sát biển việt nam.
+ Verje Music Publishing: Nhà xuất bản âm nhạc Verje.
+ Video Medien Pool: Video Media Hồ Bơi.
+ Virtual Music Production: Sản xuất âm nhạc ảo.
+ Virginia Motorsports Park: Công viên đua xe thể thao Virginia.
+ Valdes Music Productions: Hãng sản xuất âm nhạc Valdes.
+ Verdazyl Mediated Polymerization: Trùng hợp qua trung gian Verdazyl.
+ Vision McMillan Partners: Đối tác Tầm nhìn McMillan.
+ Veterans Memorial Parkway: Đại lộ Tưởng niệm Cựu chiến binh.

Post Top Ad