MSF là gì? Ý nghĩa của từ msf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

MSF là gì? Ý nghĩa của từ msf

MSF là gì ?

MSF là “Maintenance and Storage Facility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSF

MSF có nghĩa “Maintenance and Storage Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở bảo trì và lưu trữ”.

MSF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSF là “Maintenance and Storage Facility”.

Một số kiểu MSF viết tắt khác:
+ Mizoram Secular Force: Lực lượng thế tục Mizoram.
+ Motorcycle Safety Foundation: Quỹ an toàn xe máy.
+ Multi-stage flash: đèn flash nhiều giai đoạn.
+ Maharashtra Security Force: Lực lượng An ninh Maharashtra.
+ Mundane Science Fiction: Khoa học viễn tưởng trần tục.
+ Master of Science in Finance: Thạc sĩ Khoa học Tài chính.
+ Muslim Safety Forum: Diễn đàn an toàn Hồi giáo.
+ Ministry of Social and Family: Bộ Xã hội và Gia đình.
+ Muhammad Subuh Foundation: Tổ chức Muhammad Subuh.
+ MultiService Forum: Diễn đàn đa dịch vụ.
+ Muslim Students Federation: Liên đoàn sinh viên Hồi giáo.
+ Matrix Spectral Factorization: Hệ số hóa quang phổ ma trận.
+ Multi Stage Flash: Flash nhiều giai đoạn.
+ Mathematical Sciences Foundation: Quỹ khoa học toán học.
+ Manufacturing, Science and Finance: Sản xuất, Khoa học và Tài chính.
+ Methanesulfonyl fluoride: Methanesulfonyl florua.
+ Migration Service Fees: Phí dịch vụ di chuyển.
+ Magnetic Silencing Facility: Cơ sở im lặng từ tính.
+ Marxist Student Federation: Liên đoàn Sinh viên Mác-xít.
+ Manchester State Forest: Rừng bang Manchester.
+ Migration-Stimulating Factor: Yếu tố kích thích di cư.
+ Michael Schenker Fest: Lễ hội Michael Schenker.
+ Metal and Steel Factory: Nhà máy kim loại thép.
+ Musandam Security Force: Lực lượng An ninh Musandam.
+ Medecins Sans Frontieres: Bác sĩ không biên giới.
+ Manipuri Students' Federation: Liên đoàn sinh viên Manipuri.
+ Marathon Swimming Federation: Liên đoàn bơi Marathon.
+ Ministry of Strategy and Finance: Bộ Chiến lược và Tài chính.
+ Modified Sham Feeding: Cho ăn Sham đã sửa đổi.
+ Mobile Security Forces: Lực Lượng An Ninh Cơ Động.
+ Macroeconomic Stabilization Fund: Quỹ ổn định kinh tế vĩ mô.
+ Microsoft Solutions Framework: Khung giải pháp của Microsoft.
+ Multiple Streams Framework: Khung nhiều luồng.
+ Medicins Sans Frontiers.
+ Malayan Special Force: Lực lượng đặc biệt Malaysia.
+ Medicine Sans Frontier: Thuốc Sans Frontier.
+ Mind Science Foundation: Quỹ khoa học tâm trí.
+ Muslim Students Front: Mặt trận sinh viên Hồi giáo.
+ Michal Sela Forum: Diễn đàn Michal Sela.
+ Module Sub Frame: Khung phụ mô-đun.
+ Microsoft Sync Framework: Khung đồng bộ hóa của Microsoft.
+ Market Stabilisation Fund: Quỹ bình ổn thị trường.
+ Motorsport Safety Foundation: Tổ chức an toàn đua xe thể thao.
+ Megakaryocyte-Stimulating Factor: Yếu tố kích thích Megakaryocyte.
+ Master's in Science of Finance: Thạc sĩ Khoa học Tài chính.
+ Mobile Security Force: Lực Lượng An Ninh Cơ Động.

Post Top Ad