CGPA là gì? Ý nghĩa của từ cgpa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

CGPA là gì? Ý nghĩa của từ cgpa

CGPA là gì ?

CGPA là “Cumulative Grade Point Average” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGPA

CGPA có nghĩa “Cumulative Grade Point Average”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm trung bình tích lũy”.

CGPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGPA là “Cumulative Grade Point Average”.

Một số kiểu CGPA viết tắt khác:
+ Commanding General of the Philippine Army: Tư lệnh Lục quân Philippines.
+ Commercial General Bioprocessing Apparatus: Thiết bị xử lý sinh học tổng hợp thương mại.
+ Canadian Generic Pharmaceutical Association: Hiệp hội Dược phẩm Canada Generic.
+ Credit and Grade Point Assessment: Đánh giá tín chỉ và điểm số.
+ Cumulative Graded Point Average: Điểm trung bình tích lũy.

Post Top Ad