MIC là gì? Ý nghĩa của từ mic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

MIC là gì? Ý nghĩa của từ mic

MIC là gì ?

MIC là “Minimum Inhibitory Concentration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIC

MIC có nghĩa “Minimum Inhibitory Concentration”, dịch sang tiếng Việt là “Nồng độ ức chế tối thiểu”.

MIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIC là “Minimum Inhibitory Concentration”.

Một số kiểu MIC viết tắt khác:
+ Methyl isocyanate: Metyl isoxyanat.
+ Macquarie Infrastructure Corporation: Tổng công ty cơ sở hạ tầng Macquarie.
+ Many Integrated Core: Nhiều lõi tích hợp.
+ Malaysian Indian Congress: Quốc hội Ấn Độ Malaysia.
+ Miami Intermodal Center: Trung tâm đa phương thức Miami.
+ Machine Identification Code: Mã nhận dạng máy.
+ Military Industrial Company: Công ty công nghiệp quân sự.
+ Multan Institute of Cardiology: Viện Tim mạch Multan.
+ Military–industrial complex: Khu liên hợp quân sự-công nghiệp.
+ Maximal Information Coefficient: Hệ số thông tin tối đa.
+ Millennium Inorganic Chemicals: Hóa chất vô cơ thiên niên kỷ.
+ Microbiologically Influenced Corrosion: Ăn mòn ảnh hưởng bởi vi sinh vật.
+ Military Industry Corporation: Tổng Công ty Công nghiệp Quân đội.
+ Mayor-in-Council: Thị trưởng trong Hội đồng.
+ Mary Immaculate College: Đại học Đức Mẹ Vô Nhiễm.
+ Message Integrity Code: Mã toàn vẹn tin nhắn.
+ Ministry of Information and Communications: Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Major Immunogene Complex: Phức hợp miễn dịch chính.
+ Meets Intent Compliance: Đáp ứng mục đích tuân thủ.
+ Myanmar Investment Commission: Ủy ban đầu tư Myanmar.
+ Microbially-induced corrosion: Ăn mòn do vi sinh vật gây ra.
+ Medically Induced Coma: Hôn mê do y tế.
+ Multinational Interoperability Council: Hội đồng tương tác đa quốc gia.
+ Military Intelligence Corps: Quân đoàn tình báo.
+ Music Information Center: Trung tâm thông tin âm nhạc.
+ Minimum Inhibition Concentration: Nồng độ ức chế tối thiểu.
+ Market Identifier Code: Mã định danh thị trường.
+ Mandatory Integrity Control: Kiểm soát toàn vẹn bắt buộc.
+ Master Instrument Corporation: Tổng công ty nhạc cụ Master.
+ Manufacturer Identity Code: Mã nhận dạng nhà sản xuất.
+ Music Information Centre: Trung tâm thông tin âm nhạc.
+ Made in China: Sản xuất tại Trung Quốc.
+ Masonite Innovation Center: Trung tâm đổi mới Masonite.
+ Mitsubishi International Corporation: Tập đoàn quốc tế Mitsubishi.
+ Minimal Inhibitory Concentration: Nồng độ ức chế tối thiểu.
+ Manga-influenced comics: Truyện tranh chịu ảnh hưởng của manga.
+ MHRD's Innovation Cell: Tế bào đổi mới của MHRD.
+ Maharlika Investments Corporation: Tập đoàn đầu tư Maharlika.
+ Medical Image Computing: Điện toán hình ảnh y tế.
+ Manufacturers Identification Code: Mã nhận dạng nhà sản xuất.
+ Montana Improvement Company: Công ty cải tiến Montana.
+ Malayan Indian Congress: Quốc hội Ấn Độ Malaya.
+ Mid-Indiana Conference: Hội nghị giữa Indiana.
+ Mineworkers' Investment Company: Công ty đầu tư công nhân mỏ.
+ Moorebank Intermodal Company: Công ty đa phương thức Moorebank.
+ Maximum Inscribed Circle: Đường tròn nội tiếp tối đa.
+ Manufacturers Index Code: Mã chỉ mục nhà sản xuất.
+ Model Integrated Computing: Máy tính tích hợp mô hình.
+ Missouri Innovation Campus: Cơ sở đổi mới Missouri.
+ Machine Intelligence Corporation: Tổng công ty trí tuệ máy móc.
+ Metropolitan Interscholastic Conference: Hội nghị liên trường Metropolitan.
+ Malta-EU Information Centre: Trung tâm thông tin Malta-EU.
+ Moblin Image Creator: Trình tạo hình ảnh Moblin.
+ Metal-induced crystallization: Kết tinh do kim loại.
+ Meteorologist-in-Charge: Nhà khí tượng học phụ trách.
+ Metropolitan Intercollegiate Conference: Hội nghị liên trường Metropolitan.
+ MHRD’s Innovation Cell: Tế bào đổi mới của MHRD.
+ Mauritius Investment Corporation: Công ty Cổ phần Đầu tư Mauritius.
+ Midwest Independent Conference: Hội nghị Độc lập Trung Tây.
+ Millicom International Cellular: Điện thoại di động quốc tế Millicom.
+ Mayor’s Interracial Committee: Ủy ban chủng tộc của thị trưởng.
+ MaXware Identity Center: Trung tâm nhận dạng MaXware.
+ Mabuhay Investment Corporation: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mabuhay.
+ Minimum inhibitory concentrations: Nồng độ ức chế tối thiểu.
+ Motorcycle Industry Council: Hội đồng ngành công nghiệp xe máy.
+ Manufacturer's Identification Code: Mã nhận dạng của nhà sản xuất.
+ Music Industry China: Công nghiệp âm nhạc Trung Quốc.
+ Military Intelligence Company: Công ty tình báo quân đội.
+ Microscopy Imaging Center: Trung tâm hình ảnh kính hiển vi.
+ Minimum Igniting Current: Đánh lửa tối thiểu hiện tại.
+ Middle-income country: Nước có thu nhập trung bình.
+ Microwave Integrated Circuit: Mạch tích hợp lò vi sóng.
+ Middle Income Country: Quốc gia có thu nhập trung bình.
+ Metal Industries Limited: Công ty TNHH Công nghiệp kim loại.
+ Microsoft Interactive Center: Trung tâm tương tác của Microsoft.
+ Morbus ischaemicus cordis: Morbus ischaemiacus cordis.
+ Mayor's Interacial Committee: Ủy ban liên xã của thị trưởng.
+ Majan International Conference: Hội nghị quốc tế Majan.
+ Mennonite Interests Committee: Ủy ban quyền lợi Mennonite.
+ Microsoft Innovation Centers: Trung tâm đổi mới của Microsoft.
+ Mauritania Innovation Challenge: Thử thách đổi mới Mauritanie.
+ Mini in canal: Mini trong kênh.
+ Microfloppy Industry Committee: Ủy ban công nghiệp vi mềm.
+ Mayor's Interracial Committee: Ủy ban chủng tộc của Thị trưởng.

Post Top Ad