FAC là gì? Ý nghĩa của từ fac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

FAC là gì? Ý nghĩa của từ fac

FAC là gì ?

FAC là “Forward Air Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAC

FAC có nghĩa “Forward Air Control”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tiếp kiểm soát không khí”.

FAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAC là “Forward Air Control”.

Một số kiểu FAC viết tắt khác:
+ Flow-accelerated corrosion: Ăn mòn tăng tốc dòng chảy.
+ Forward Air Controller: Chuyển tiếp điều khiển không khí.
+ Fast Attack Craft: Thủ công tấn công nhanh.
+ Foreign Affairs Council: Hội đồng đối ngoại.
+ Fitness Assessment Cell: Tế bào đánh giá thể lực.
+ Feminists Against Censorship: Nữ quyền chống kiểm duyệt.
+ Final Assembly Code: Mã hội cuối cùng.
+ Florida Administrative Code: Bộ luật hành chính Florida.
+ Femu a Corsica: Femu và Corsica.
+ Facilities: Cơ sở.
+ Firearms Certificate: Giấy chứng nhận vũ khí.
+ Flyaway cost: chi phí bay.
+ Florida Agricultural College: Cao đẳng Nông nghiệp Florida.
+ Fine Arts Center: trung tâm mỹ thuật.
+ Free Available Chlorine: Clo có sẵn miễn phí.
+ Forward Area Control: Kiểm soát khu vực chuyển tiếp.
+ Federal Airports Corporation: Tổng công ty sân bay liên bang.
+ Firearms Acquisition Certificate: Giấy chứng nhận mua súng.
+ Foreign Affairs Committee: Ủy ban đối ngoại.
+ Frisco Athletic Center: Trung tâm Thể thao Frisco.
+ Face-amount certificate: Giấy chứng nhận số tiền.
+ Flight Augmentation Computer: Máy tính tăng cường chuyến bay.
+ Florida Association of Counties: Hiệp hội các quận của Florida.
+ Forces armées camerounaises: Lực lượng quân đội quay phim.
+ Familial amyloid cardiomyopathy: Bệnh cơ tim amyloid gia đình.
+ Flow Accelerated Corrosion: Ăn mòn tăng tốc dòng chảy.
+ Fuerza Aérea Colombiana: Fuerza Aérea Colombiaa.
+ Forest Advisory Committee: Ủy ban tư vấn rừng.
+ Faculty of Applied Communication: Khoa Truyền thông Ứng dụng.
+ Fast Attack Crafts: Thủ công tấn công nhanh.
+ Fédération Athlétique Congolaise: Liên đoàn thể thao Congo.
+ Family Assistance Center: Trung tâm hỗ trợ gia đình.
+ Fremont Arts Council: Hội đồng nghệ thuật Fremont.
+ Fulshear Art Council: Hội đồng nghệ thuật Fulshear.
+ Field‐aligned current: dòng điện phù hợp với trường.
+ Food Aid Convention: Công ước viện trợ lương thực.
+ Frontier Athletic Conference: Hội nghị điền kinh biên giới.
+ Federal Audit Clearinghouse: Cơ quan thanh toán bù trừ kiểm toán liên bang.
+ Filinvest Asia Corporation: Công Ty Cổ Phần Filinvest Châu Á.
+ Farsund Aluminium Casting: Đúc nhôm Farsund.
+ Fleet Angle Compensator: Hạm đội bù góc.
+ Federation autonome du collegial: Liên đoàn tự trị đại học.
+ Foreign Affairs Canada: Ngoại giao Canada.
+ Florigen Activation Complex: Phức hợp kích hoạt Florigen.
+ Film Appeals Committee: Ủy ban kháng cáo phim.
+ Football Association of Chile: Hiệp hội bóng đá Chile.
+ Family Aquatic Center: Trung tâm Thủy sinh Gia đình.
+ Fast Acting Closure: Đóng cửa nhanh chóng.
+ First Aid to Cultural Heritage: Sơ cứu di sản văn hóa.
+ Financement agricole Canada: Tài chính nông nghiệp Canada.
+ Focal Adhesion Complex: Tổ hợp kết dính tiêu điểm.
+ Friday After Class: Thứ Sáu Sau Giờ Học.
+ Florida Action Committee: Ủy ban Hành động Florida.
+ Fifth Avenue Committee: Ủy ban Đại lộ số 5.
+ Featured Artists Coalition: Liên minh nghệ sĩ nổi bật.
+ Fine Arts Club: Câu lạc bộ Mỹ thuật.
+ Faribault Art Center: Trung tâm nghệ thuật Faribault.
+ Films Appeal Committee: Ủy ban kháng nghị phim.
+ First Aid Contest: cuộc thi sơ cứu.
+ First Amended Complaint: Khiếu nại sửa đổi đầu tiên.
+ Federacion Argentina de Catch: Liên đoàn Argentina de Catch.
+ Faculty Advisory Committee: Ban Cố vấn Khoa.
+ Football Artistique Club: Câu lạc bộ nghệ thuật bóng đá.
+ Federal Advisory Council: Hội đồng tư vấn liên bang.
+ Ferroviário Atlético Club: Câu lạc bộ Ferroviário Atlético.
+ Cartago Agrarian Force: Lực lượng nông nghiệp Cartago.
+ Full anechoic chamber: Buồng chống dội hoàn toàn.
+ Facultative: tùy ý.
+ Flex Aviation Center: Trung tâm Hàng không Flex.
+ Florida Archaeological Council: Hội đồng khảo cổ Florida.
+ Fitness Assessment Center: Trung tâm đánh giá thể lực.
+ Combat Air Force: Không quân chiến đấu.
+ Front of Allies for Change: Mặt trận đồng minh vì sự thay đổi.
+ Faisalabad Arts Council: Hội đồng nghệ thuật Faisalabad.
+ Factory Artists Concern: Mối quan tâm của các nghệ sĩ nhà máy.
+ Florisdorfer Athletic Club: Câu lạc bộ điền kinh Florisdorfer.
+ Feminist Art Coalition: Liên minh nghệ thuật nữ quyền.

Post Top Ad