CGU là gì? Ý nghĩa của từ cgu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

CGU là gì? Ý nghĩa của từ cgu

CGU là gì ?

CGU là “Customs Gold Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGU

CGU có nghĩa “Customs Gold Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị vàng hải quan”.

CGU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGU là “Customs Gold Unit”.

Một số kiểu CGU viết tắt khác:
+ Claremont Graduate University: Đại học sau đại học Claremont.
+ Compostela Group of Universities: Nhóm các trường đại học Compostela.
+ Council of Global Unions: Hội đồng Liên minh toàn cầu.
+ Comptroller General of the Union: Tổng kiểm soát của Liên minh.
+ Carolinas Geographical Union: Liên minh địa lý Carolinas.
+ Canadian Geophysical Union: Hiệp hội địa vật lý Canada.
+ Cavite Guerrilla Unit: Đơn vị du kích Cavite.
+ Chang Gung University: Đại học Chang Gung.

Post Top Ad