HOK là gì? Ý nghĩa của từ hok - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

HOK là gì? Ý nghĩa của từ hok

HOK là gì ?

HOK là “Honor Of Kings” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HOK

HOK có nghĩa “Honor Of Kings”, dịch sang tiếng Việt là “Danh dự của các vị vua”.

HOK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOK là “Honor Of Kings”.

Một số kiểu HOK viết tắt khác:
+ Hellmuth, Obata & Kassabaum.
+ Henge of Keltria: Henge của Keltria.

Post Top Ad