SSOT là gì? Ý nghĩa của từ ssot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

SSOT là gì? Ý nghĩa của từ ssot

SSOT là gì ?

SSOT là “Single Source Of Truth” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSOT

SSOT có nghĩa “Single Source Of Truth”, dịch sang tiếng Việt là “Nguồn duy nhất của sự thật”.

SSOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSOT là “Single Source Of Truth”.

Một số kiểu SSOT viết tắt khác:
+ Scout Sniper Observation Telescopes: Kính thiên văn quan sát trinh sát bắn tỉa.
+ Symphony Orchestra of Turkmenistan: Dàn nhạc giao hưởng Turkmenistan.
+ Suppression of the Opium Trade: Ức chế buôn bán thuốc phiện.

Post Top Ad