PMC là gì? Ý nghĩa của từ pmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

PMC là gì? Ý nghĩa của từ pmc

PMC là gì ?

PMC là “Passenger Movement Charge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PMC

PMC có nghĩa “Passenger Movement Charge”, dịch sang tiếng Việt là “Phí vận chuyển hành khách”.

PMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMC là “Passenger Movement Charge”.

Một số kiểu PMC viết tắt khác:
+ PubMed Central: Trung tâm PubMed.
+ Penske Media Corporation: Tổng công ty truyền thông Penske.
+ Philippine Marine Corps: Thủy quân lục chiến Philippines.
+ Pune Municipal Corporation: Tổng công ty thành phố Pune.
+ Private Military Company: Công ty quân sự tư nhân.
+ Polymer Matrix Composite: Polyme ma trận tổng hợp.
+ Portable Media Center: Trung tâm truyền thông di động.
+ Princeton Medical Center: Trung tâm y tế Princeton.
+ Permanent Mandates Commission: Ủy ban ủy quyền thường trực.
+ Photoelectric Meridian Circle: Vòng kinh tuyến quang điện.
+ Polymer Modified Concrete: Bê tông biến tính polyme.
+ Professional–managerial class: Lớp quản lý chuyên nghiệp.
+ Patan Multiple Campus: Cơ sở nhiều Patan.
+ Pakistan Medical Council: Hội đồng Y tế Pakistan.
+ Project Management Consultancy: Tư vấn quản lý dự án.
+ Palisades Medical Center: Trung tâm y tế Palisades.
+ Pine Manor College: Cao đẳng trang viên thông.
+ Popular Medical College: Cao đẳng y tế nổi tiếng.
+ Primitive Methodist Church: Nhà thờ Giám lý Nguyên thủy.
+ Pakistan Medical Commission: Ủy ban Y tế Pakistan.
+ Pan-Mass Challenge: Thử thách Pan-Mass.
+ Papoulis-Marks-Cheung.
+ Permanente Metals Corporation: Tập đoàn kim loại Permanente.
+ Pressed Metal Corporation: Công ty cổ phần kim loại ép.
+ Prime Medical College: Cao đẳng y tế chính.
+ Presidential Memorial Certificate: Giấy chứng nhận tưởng niệm tổng thống.
+ Premotor cortex: Vỏ não tiền vận động.
+ Pennsylvania Military College: Cao đẳng quân sự Pennsylvania.
+ Project Management Consultant: Tư vấn quản lý dự án.
+ Private Marginal Cost: Chi phí cận biên riêng.

Post Top Ad